سه شنبه 14 مرداد 1399

زمین لرزه انتخاب شده :
Jebalbarez, kerman 1398/09/23 -- 02:56:27.0 ( 57.710 , 28.980 ) M=2.9 Depth=10.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه