دو شنبه 06 تیر 1401

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Parsian, Hormozgan 1401/04/02 -- 00:29:11.0 ( 53.190 , 27.130 ) M=4.2 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانپارسیان 17180451395
2 هرمزگاندشتی 1946951395
3 فارسلامرد 23293801395
4 هرمزگانکوشکنار 3532601395
5 فارسوراوی 4046221395
6 فارسخوزی 4132451395
7 فارساشکنان 4391151395
8 فارسبیرم 4773001395
9 فارساهل 4731791395
10 فارسمهر 5677841395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه