شنبه 22 خرداد 1400

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.0 ( 52.120 , 35.370 ) M=2.6 Depth=13.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 سمنانایوانکی 6135181395
2 تهرانکیلان 2028821395
3 سمنانگرمسار 26486721395
4 تهرانآبسرد 30106481395
5 تهرانشریف آباد 32182811395
6 سمنانآرادان 3662571395
7 تهرانپیشوا 37591841395
8 تهراندماوند 39483801395
9 سمنانکهن آباد 4011921395
10 تهرانپاکدشت 422363191395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه