یک شنبه 22 فروردین 1400

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.0 ( 52.270 , 35.550 ) M=3.1 Depth=11.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 تهرانکیلان 928821395
2 تهرانآبسرد 15106481395
3 تهراندماوند 27483801395
4 سمنانایوانکی 29135181395
5 تهرانآبعلی 3627581395
6 سمنانگرمسار 37486721395
7 تهرانارجمند 3711241395
8 تهرانرودهن 38285331395
9 سمنانآرادان 3862571395
10 مازندرانرینه 389821395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه