جمعه 24 اردیبهشت 1400

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.9 ( 50.998 , 36.431 ) M=2.6 Depth=8.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 مازندرانکلاردشت 15134011395
2 مازندرانمرزن آباد 2766981395
3 مازندرانعباس اباد 34134821395
4 مازندرانسلمان شهر 3596561395
5 مازندراننشتارود 3563941395
6 البرزطالقان 3535451395
7 مازندرانکلارآباد 3762671395
8 مازندرانخرم آباد 41115421395
9 مازندرانهچیرود 41103981395
10 مازندرانتنکابن 44554341395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه