سه شنبه 06 آبان 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan 1399/07/23 -- 14:36:18.0 ( 54.570 , 27.300 ) M=4.2 Depth=20.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانبستک 2499591395
2 هرمزگانجناح 4269101395
3 هرمزگانلمزان 4327451395
4 فارسخور 4473381395
5 فارسلار 47620451395
6 فارسلطیفی 4773001395
7 فارسگراش 58344691395
8 هرمزگانچارک 7040661395
9 فارسعمادده 7242351395
10 فارساوز 76199871395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه