یک شنبه 04 آبان 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Abbas abad, Mazandaran 1399/07/09 -- 07:44:07.0 ( 51.050 , 36.620 ) M=2.9 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 مازندرانعباس اباد 12134821395
2 مازندراننشتارود 1363941395
3 مازندرانسلمان شهر 1696561395
4 مازندرانکلاردشت 17134011395
5 مازندرانکلارآباد 2062671395
6 مازندرانخرم آباد 24115421395
7 مازندرانتنکابن 27554341395
8 مازندرانهچیرود 27103981395
9 مازندرانمرزن آباد 2966981395
10 مازندرانچالوس 34651961395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه