پنج شنبه 14 فروردین 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.0 ( 48.760 , 31.960 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستانسرداران 752401395
2 خوزستانگوریه 1228901395
3 خوزستانشوشتر 131018781395
4 خوزستانشرافت 14117571395
5 خوزستانجنت مکان 2653601395
6 خوزستانحر 2891771395
7 خوزستانسماله 2817841395
8 خوزستانصالح شهر 3073091395
9 خوزستانگتوند 33242161395
10 خوزستانترکالکی 3356881395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه