یک شنبه 11 خرداد 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 23:33:21.0 ( 49.840 , 32.060 ) M=4.4 Depth=12.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستانایذه 251193991395
2 چهارمحال وبختیاریبازفت 2515191395
3 خوزستانآبژدان 3616731395
4 خوزستانقلعه خواجه 4024081395
5 چهارمحال وبختیاریصمصامی 4212031395
6 خوزستانگلگیر 4610891395
7 خوزستانقلعه تل 48106981395
8 چهارمحال وبختیاریچلگرد 5229891395
9 خوزستانمسجدسلیمان 531004971395
10 خوزستاندهدز 5854901395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه