شنبه 23 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghasre shirin, Kermanshah1403/04/11 -- 00:27:37.014.04.71403/04/22 -- 16:50:26.0 Clear : clear sky stations46.9995.06.08.0304.0 Details
2 Ghasre shirin, Kermanshah1403/04/11 -- 00:27:37.014.04.71403/04/22 -- 14:50:43.0 Clear : clear sky stations46.9996.07.04.1336.0 Details
3 Ghasre shirin, Kermanshah1403/04/11 -- 00:27:37.014.04.71403/04/22 -- 12:45:24.0 Clear : clear sky stations45.9998.07.04.6357.0 Details
4 Ghasre shirin, Kermanshah1403/04/11 -- 00:27:37.014.04.71403/04/22 -- 10:40:25.0 Clear : clear sky stations43.6999.09.04.714.0 Details
5 Ghasre shirin, Kermanshah1403/04/11 -- 00:27:37.014.04.71403/04/22 -- 08:40:24.0 Clear : clear sky stations39.4999.010.04.228.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   28


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه