شنبه 23 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Boradiqex, Azerbaijan1403/04/08 -- 07:13:22.010.04.81403/04/11 -- 00:25:26.0 Clear : clear sky stations21.21014.059.01.8229.0 Details
2 Boradiqex, Azerbaijan1403/04/08 -- 07:13:22.010.04.81403/04/10 -- 22:20:38.0 Clear : clear sky stations23.21015.066.01.9222.0 Details
3 Boradiqex, Azerbaijan1403/04/08 -- 07:13:22.010.04.81403/04/10 -- 20:25:29.0 Clear : clear sky stations24.21014.072.02.6173.0 Details
4 Boradiqex, Azerbaijan1403/04/08 -- 07:13:22.010.04.81403/04/10 -- 18:25:26.0 Clear : clear sky stations25.21013.055.04.0120.0 Details
5 Boradiqex, Azerbaijan1403/04/08 -- 07:13:22.010.04.81403/04/10 -- 16:25:16.0 Clear : clear sky stations26.21013.045.05.9111.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه