شنبه 23 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Robat karim, Tehran1403/03/31 -- 02:08:01.010.03.01403/04/08 -- 06:30:18.0 Clouds : scattered clouds stations19.81007.052.08.2310.0 Details
2 Robat karim, Tehran1403/03/31 -- 02:08:01.010.03.01403/04/08 -- 04:26:03.0 Clouds : scattered clouds stations19.81007.049.010.2320.0 Details
3 Robat karim, Tehran1403/03/31 -- 02:08:01.010.03.01403/04/08 -- 02:23:47.0 Clouds : scattered clouds stations20.81007.046.08.2310.0 Details
4 Robat karim, Tehran1403/03/31 -- 02:08:01.010.03.01403/04/08 -- 00:16:10.0 Clouds : scattered clouds stations21.81006.046.09.2330.0 Details
5 Robat karim, Tehran1403/03/31 -- 02:08:01.010.03.01403/04/07 -- 22:15:17.0 Clear : clear sky stations24.81005.036.012.3320.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   21


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه