شنبه 23 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan1403/03/30 -- 02:55:09.010.04.51403/03/31 -- 00:55:09.0 Clear : clear sky stations28.91004.018.06.953.0 Details
2 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan1403/03/30 -- 02:55:09.010.04.51403/03/30 -- 22:55:30.0 Clear : clear sky stations30.21004.015.09.440.0 Details
3 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan1403/03/30 -- 02:55:09.010.04.51403/03/30 -- 21:00:09.0 Clear : clear sky stations31.51004.013.09.933.0 Details
4 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan1403/03/30 -- 02:55:09.010.04.51403/03/30 -- 19:05:08.0 Clear : clear sky stations33.01003.011.010.533.0 Details
5 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan1403/03/30 -- 02:55:09.010.04.51403/03/30 -- 17:00:29.0 Clear : clear sky stations36.01001.09.010.413.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه