شنبه 23 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kashmar, Khorasan Razavi1403/03/29 -- 13:24:46.06.05.01403/03/30 -- 02:05:22.0 Clear : clear sky stations26.61011.021.02.91.0 Details
2 Kashmar, Khorasan Razavi1403/03/29 -- 13:24:46.06.05.01403/03/30 -- 00:10:09.0 Clear : clear sky stations27.91011.019.03.08.0 Details
3 Kashmar, Khorasan Razavi1403/03/29 -- 13:24:46.06.05.01403/03/29 -- 22:15:30.0 Clear : clear sky stations29.11011.018.03.327.0 Details
4 Kashmar, Khorasan Razavi1403/03/29 -- 13:24:46.06.05.01403/03/29 -- 20:10:29.0 Clear : clear sky stations31.01010.017.07.339.0 Details
5 Kashmar, Khorasan Razavi1403/03/29 -- 13:24:46.06.05.01403/03/29 -- 18:15:08.0 Clear : clear sky stations33.71008.015.010.620.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه