شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Zarand, kerman1403/03/22 -- 03:40:09.06.04.11403/03/24 -- 14:35:08.0 Clouds : few clouds stations34.21003.08.012.146.0 Details
2 Zarand, kerman1403/03/22 -- 03:40:09.06.04.11403/03/24 -- 12:40:08.0 Clear : clear sky stations34.51004.08.06.341.0 Details
3 Zarand, kerman1403/03/22 -- 03:40:09.06.04.11403/03/24 -- 10:40:08.0 Clear : clear sky stations32.51007.010.02.785.0 Details
4 Zarand, kerman1403/03/22 -- 03:40:09.06.04.11403/03/24 -- 08:40:08.0 Clear : clear sky stations30.31008.012.02.788.0 Details
5 Zarand, kerman1403/03/22 -- 03:40:09.06.04.11403/03/24 -- 06:35:19.0 Clear : clear sky stations27.21009.015.02.169.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه