شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ardakan, Fars1403/03/19 -- 21:03:12.05.04.31403/03/22 -- 02:30:20.0 Clouds : few clouds stations17.21013.038.01.820.0 Details
2 Ardakan, Fars1403/03/19 -- 21:03:12.05.04.31403/03/22 -- 00:30:10.0 Clouds : scattered clouds stations17.91013.037.01.414.0 Details
3 Ardakan, Fars1403/03/19 -- 21:03:12.05.04.31403/03/21 -- 22:35:10.0 Clear : clear sky stations18.61014.034.02.3320.0 Details
4 Ardakan, Fars1403/03/19 -- 21:03:12.05.04.31403/03/21 -- 20:30:12.0 Clouds : scattered clouds stations19.81013.033.02.5302.0 Details
5 Ardakan, Fars1403/03/19 -- 21:03:12.05.04.31403/03/21 -- 18:35:08.0 Clouds : broken clouds stations22.51011.030.04.4275.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه