شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ezgele, Kermanshah1403/03/18 -- 09:24:17.08.04.11403/03/19 -- 20:00:10.0 Clear : clear sky stations34.41000.013.01.3280.0 Details
2 Ezgele, Kermanshah1403/03/18 -- 09:24:17.08.04.11403/03/19 -- 18:00:09.0 Clear : clear sky stations39.41000.09.03.5275.0 Details
3 Ezgele, Kermanshah1403/03/18 -- 09:24:17.08.04.11403/03/19 -- 16:05:11.0 Clear : clear sky stations40.71000.08.04.1285.0 Details
4 Ezgele, Kermanshah1403/03/18 -- 09:24:17.08.04.11403/03/19 -- 14:05:10.0 Clear : clear sky stations40.71001.010.03.2297.0 Details
5 Ezgele, Kermanshah1403/03/18 -- 09:24:17.08.04.11403/03/19 -- 12:05:11.0 Clear : clear sky stations39.51002.011.02.1303.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه