شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقه



رديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Bastam, Semnan1403/03/13 -- 11:29:51.08.04.51403/03/18 -- 08:15:11.0 Clear : clear sky stations22.61015.013.03.582.0 Details
2 Bastam, Semnan1403/03/13 -- 11:29:51.08.04.51403/03/18 -- 06:10:11.0 Clear : clear sky stations20.41015.016.02.268.0 Details
3 Bastam, Semnan1403/03/13 -- 11:29:51.08.04.51403/03/18 -- 04:20:10.0 Clear : clear sky stations18.01015.023.01.933.0 Details
4 Bastam, Semnan1403/03/13 -- 11:29:51.08.04.51403/03/18 -- 02:15:26.0 Clear : clear sky stations18.51015.029.01.427.0 Details
5 Bastam, Semnan1403/03/13 -- 11:29:51.08.04.51403/03/18 -- 00:20:14.0 Clear : clear sky stations19.31015.030.01.5354.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   11


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه