شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ravar, kerman1403/03/10 -- 04:37:43.09.04.91403/03/13 -- 11:05:13.0 Clear : clear sky stations38.31005.06.03.475.0 Details
2 Ravar, kerman1403/03/10 -- 04:37:43.09.04.91403/03/13 -- 09:10:10.0 Clear : clear sky stations35.91006.06.02.544.0 Details
3 Ravar, kerman1403/03/10 -- 04:37:43.09.04.91403/03/13 -- 07:05:14.0 Clear : clear sky stations32.91007.08.01.731.0 Details
4 Ravar, kerman1403/03/10 -- 04:37:43.09.04.91403/03/13 -- 05:10:09.0 Clear : clear sky stations29.21006.011.00.3331.0 Details
5 Ravar, kerman1403/03/10 -- 04:37:43.09.04.91403/03/13 -- 03:05:11.0 Clear : clear sky stations28.81005.012.00.1190.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   8


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه