شنبه 01 اردیبهشت 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Roydar, Hormozgan1401/12/27 -- 10:09:54.011.04.11401/12/28 -- 10:48:30.0 Clouds : overcast clouds stations27.41011.029.01.5146.0 Details
2 Roydar, Hormozgan1401/12/27 -- 10:09:54.011.04.11401/12/28 -- 08:58:28.0 Clouds : few clouds stations24.51011.040.01.0157.0 Details
3 Roydar, Hormozgan1401/12/27 -- 10:09:54.011.04.11401/12/28 -- 07:08:28.0 Clouds : few clouds stations22.91011.047.00.455.0 Details
4 Roydar, Hormozgan1401/12/27 -- 10:09:54.011.04.11401/12/28 -- 05:18:28.0 Clear : clear sky stations20.31010.057.00.6149.0 Details
5 Roydar, Hormozgan1401/12/27 -- 10:09:54.011.04.11401/12/28 -- 03:28:32.0 Clear : clear sky stations21.01009.058.00.4311.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه