شنبه 02 تیر 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Halubcah, Iraq1401/12/25 -- 22:02:54.07.05.21401/12/26 -- 00:18:53.0 Clouds : overcast clouds stations11.91016.080.01.2131.0 Details
2 Halubcah, Iraq1401/12/25 -- 22:02:54.07.05.21401/12/25 -- 22:34:27.0 Rain : light rain stations11.31016.085.01.1113.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه