شنبه 01 اردیبهشت 1403

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Roydar, Hormozgan 1401/12/27 -- 10:09:54.0 ( 55.130 , 27.280 ) M=4.1 Depth=11.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانخمیردشت جیحون53051395
2 هرمزگانخمیرجیحون77431395
3 هرمزگانخمیرتنگ دالان82351395
4 هرمزگانخمیرسرتنگ111651395
5 هرمزگانبستکرودبار1412401395
6 هرمزگانبستکروی گچ14321395
7 هرمزگانبستککفچال15281395
8 هرمزگانخمیردوکل پهن (برکه نو)181021395
9 هرمزگانبستککرزه18401395
10 هرمزگانخمیرکرمران194691395
11 هرمزگانخمیرچاه گلنی20341395
12 هرمزگانبستکچاه چهه20161395
13 هرمزگانخمیراحمداباد20131395
14 هرمزگانخمیرگی شی بالا212381395
15 هرمزگانبستکانجیردان226011395
16 هرمزگانبستکچاه سرمه225921395
17 هرمزگانخمیرمحمد آباد22451395
18 هرمزگانخمیرگیشی241781395
19 هرمزگانخمیرتنگگچ24571395
20 هرمزگانخمیردرواخانی254601395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه