شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش زمین لرزه
زمین لرزه انتخاب شده :
Dibaj, Semnan( 54.250 , 36.300 )--- 1402/04/30

آیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟
آیا اطرافیان شما این زمین لرزه را احساس کردند ؟
 
موقعیت شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
هوشیاری شما در هنگام وقوع زمین لرزه چگونه بود
 
شدت تکانهای زلزله چگونه بود ؟
 
واکنش شما در وقوع زمین لرزه
 
در ایستادن یا راه رفتن مشکل داشتید ؟

مشاهدات قبل از زلزله
مشاهدات در حین زلزله
مشاهدات بعد از زلزله


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه