شنبه 23 تیر 1403

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1403/04/11 -- 00:27:37.0 ( 45.490 , 34.590 ) M=4.7 Depth=14.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   34.59000045.490000
2 1403/04/11 -- 00:27:37.04.714.034.59000045.490000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه