شنبه 02 تیر 1403

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Zarand, kerman 1403/03/22 -- 03:40:09.0 ( 56.550 , 30.780 ) M=4.1 Depth=6.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   30.78000056.550000
2 1403/03/22 -- 03:40:09.04.16.030.78000056.550000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه