شنبه 01 اردیبهشت 1403

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Roydar, Hormozgan 1401/12/27 -- 10:09:54.0 ( 55.130 , 27.280 ) M=4.1 Depth=11.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   27.24086755.080400
2 1401/12/27 -- 10:09:54.04.111.027.28000055.130000
3 1401/12/27 -- 10:09:52.94.21027.24260055.051200
4 1401/12/27 -- 10:09:52.741027.20000055.060000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه