شنبه 01 اردیبهشت 1403

پوستر خرد لرزه چمستان با بزرگی 2.7


پوستر زلزله 2.7 چمستان نور در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران، 27 کیلومتری غرب آمل، 19 کیلومتری نور و 11 کیلومتری چمستان مازندران بر روی گسل شمال البرز اطلاعات این خرد لرزه را از سامانه سپلا www.sapla.ir می توانید برگیرید. t.me/Dr_AliBeitollahi

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه