شنبه 23 تیر 1403

ایرنا-زلزله ای با شدت چهار ریشتر ساعت یازده روز یکشنبه شهر حسینیه مرکز بخش الوار گرمسیری اندیمشک را لرزاند.


زمین لرزه شهر حسینیه اندیمشک را لرزاند

ندیمشک-ایرنا-زلزله ای با شدت چهار ریشتر ساعت یازده روز یکشنبه شهر حسینیه مرکز بخش الوار گرمسیری اندیمشک را لرزاند. 'خداداد محمدی' فرماندار اندیمشک گفت:این زمین لرزه خسارتی در منطقه به دنبال نداشته است. داریوش عالی محمدی بخشدار الوار گرمسیری هم گفت:این زلزله حوالی منطقه قلعه نار بین شهر حسینیه و شهر بیدروبه که خالی از سکنه است رخ داده است. این زلزله در 10 کیلومتری عمق زمین رخ داده است.ک/3.


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه