شنبه 23 تیر 1403

زلزله ای به بزرگی 2.5 در محدوده فیروزکوه روز 5 آبان ماه رخ داد


نشریه الکترونیکی قدیری-زلزله ای به بزرگی 2.5 در فیروزکوه .

به گزارش مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زلزله 2.5 و محل وقوع آن در استان تهران محدوده فیروزکوه است.


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه