شنبه 01 اردیبهشت 1403
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1401/12/25 -- 15:17:14.0 ( 44.960 , 38.440 ) M=5.0 Depth=16.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه