شنبه 01 اردیبهشت 1403
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1401/10/28 -- 14:12:38.0 ( 44.800 , 38.570 ) M=4.1 Depth=13.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه