شنبه 01 اردیبهشت 1403

زمین لرزه انتخاب شده :
Bisheh boneh, Mazandaran 1402/12/12 -- 14:38:17.0 ( 53.860 , 36.390 ) M=2.7 Depth=14.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه