شنبه 23 تیر 1403

زمین لرزه انتخاب شده :
Aloonie, Charmahal va Bakhtiari 1402/03/10 -- 18:52:16.0 ( 50.920 , 31.740 ) M=4.2 Depth=5.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه