شنبه 23 تیر 1403

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1403/04/11 -- 00:27:37.0 ( 45.490 , 34.590 ) M=4.7 Depth=14.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهقصرشیرین 12184731395
2 کرمانشاهسرپل ذهاب 37454811395
3 کرمانشاهازگله 4215021395
4 کرمانشاهریجاب 4739071395
5 کرمانشاهتازه آباد 63147011395
6 کرمانشاهگیلانغرب 64223311395
7 کرمانشاهکرند 7777981395
8 کرمانشاهسومار 801801395
9 کرمانشاهباینگان 8415131395
10 کرمانشاهگهواره 8940501395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه