شنبه 02 تیر 1403

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Zarand, kerman 1403/03/22 -- 03:40:09.0 ( 56.550 , 30.780 ) M=4.1 Depth=6.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانزرند 5603701395
2 کرمانریحان 1845801395
3 کرمانیزدان شهر 1956071395
4 کرمانخانوک 2326281395
5 کرمانکاظم آباد 3740601395
6 کرمانچترود 4058601395
7 کرمانهجدک 4310071395
8 کرمانکیانشهر 4545431395
9 کرمانزنگی آباد 5485681395
10 کرمانراور 58227291395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه