شنبه 01 اردیبهشت 1403

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Roydar, Hormozgan 1401/12/27 -- 10:09:54.0 ( 55.130 , 27.280 ) M=4.1 Depth=11.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانرویدر 3565581395
2 هرمزگانلمزان 3527451395
3 هرمزگانخمیر 57153201395
4 هرمزگانبستک 7699591395
5 هرمزگانکنگ 77192131395
6 هرمزگانبندرلنگه 83304351395
7 هرمزگانفین 8439391395
8 فارسلطیفی 8673001395
9 فارسخور 8873381395
10 هرمزگانجناح 8869101395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه