شنبه 01 اردیبهشت 1403

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Mayami, Semnan 1401/11/01 -- 19:24:57.0 ( 55.550 , 36.490 ) M=4.0 Depth=14.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 سمنانمیامی 1345661395
2 سمنانکلاته خیج 3156511395
3 سمنانبسطام 4986091395
4 سمنانرودیان 5137701395
5 سمنانبیارجمند 5125281395
6 سمنانشاهرود 521501291395
7 گلستانرامیان 69124261395
8 گلستاننوده خاندوز 7029891395
9 گلستانآزادشهر 75437601395
10 گلستاندلند 7581841395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه