سه شنبه 01 خرداد 1403

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khoy, West Azarbaijan 1401/10/30 -- 18:43:41.0 ( 44.790 , 38.580 ) M=4.2 Depth=9.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 آذربایجان غربیفیرورق 491901395
2 آذربایجان غربیخوئ 141988451395
3 آذربایجان غربیدیزج دیز 2482821395
4 آذربایجان غربیزرآباد 3011471395
5 آذربایجان غربیقطور 3551471395
6 آذربایجان غربیایواوغلی 3933201395
7 آذربایجان غربیقره ضیاءالدین 40267671395
8 آذربایجان غربیسلماس 43928111395
9 آذربایجان غربیتازه شهر 4686291395
10 آذربایجان غربینازک علیا 5326671395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه