دو شنبه 24 مرداد 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghasre shirin, Kermanshah1401/05/14 -- 13:37:30.010.04.01401/05/16 -- 10:10:26.0 Clear : clear sky stations41.5997.015.03.0331.0 Details
2 Ghasre shirin, Kermanshah1401/05/14 -- 13:37:30.010.04.01401/05/16 -- 08:10:28.0 Clear : clear sky stations38.1997.018.01.3352.0 Details
3 Ghasre shirin, Kermanshah1401/05/14 -- 13:37:30.010.04.01401/05/16 -- 06:10:27.0 Clear : clear sky stations34.7996.022.01.726.0 Details
4 Ghasre shirin, Kermanshah1401/05/14 -- 13:37:30.010.04.01401/05/16 -- 04:15:26.0 Clear : clear sky stations35.5996.022.01.8360.0 Details
5 Ghasre shirin, Kermanshah1401/05/14 -- 13:37:30.010.04.01401/05/16 -- 02:15:31.0 Clear : clear sky stations36.8996.020.02.3341.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه