دو شنبه 24 مرداد 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan1401/05/05 -- 19:32:39.010.04.01401/05/06 -- 03:35:43.0 Clear : clear sky stations18.31009.064.02.1311.0 Details
2 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan1401/05/05 -- 19:32:39.010.04.01401/05/06 -- 01:35:55.0 Clear : clear sky stations19.91009.053.01.0300.0 Details
3 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan1401/05/05 -- 19:32:39.010.04.01401/05/05 -- 23:36:07.0 Clear : clear sky stations21.11008.047.01.8289.0 Details
4 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan1401/05/05 -- 19:32:39.010.04.01401/05/05 -- 21:40:59.0 Clear : clear sky stations22.91008.043.03.1320.0 Details
5 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan1401/05/05 -- 19:32:39.010.04.01401/05/05 -- 19:45:51.0 Clear : clear sky stations24.91006.037.03.6321.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه