دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Parsian, Hormozgan1401/04/02 -- 00:29:11.010.04.21401/04/04 -- 06:41:48.0 Clear : clear sky stations31.91000.031.02.78.0 Details
2 Parsian, Hormozgan1401/04/02 -- 00:29:11.010.04.21401/04/04 -- 04:51:48.0 Clear : clear sky stations31.3999.041.02.7333.0 Details
3 Parsian, Hormozgan1401/04/02 -- 00:29:11.010.04.21401/04/04 -- 02:51:50.0 Clear : clear sky stations31.3999.046.03.1307.0 Details
4 Parsian, Hormozgan1401/04/02 -- 00:29:11.010.04.21401/04/04 -- 00:52:08.0 Clear : clear sky stations31.41001.051.03.0300.0 Details
5 Parsian, Hormozgan1401/04/02 -- 00:29:11.010.04.21401/04/03 -- 23:01:46.0 Clear : clear sky stations31.41001.057.03.3299.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه