دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Lamerd, Fars1401/04/01 -- 05:56:42.010.04.01401/04/01 -- 10:02:15.0 Clear : clear sky stations32.1997.027.03.1156.0 Details
2 Lamerd, Fars1401/04/01 -- 05:56:42.010.04.01401/04/01 -- 08:02:12.0 Clear : clear sky stations21.1997.033.02.3135.0 Details
3 Lamerd, Fars1401/04/01 -- 05:56:42.010.04.01401/04/01 -- 06:06:55.0 Clear : clear sky stations26.4996.032.02.5146.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه