دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Bandar maqam, Hormozgan1401/04/01 -- 01:39:35.010.05.21401/04/01 -- 06:01:55.0 Clear : clear sky stations31.0995.058.04.0124.0 Details
2 Bandar maqam, Hormozgan1401/04/01 -- 01:39:35.010.05.21401/04/01 -- 04:01:51.0 Clear : clear sky stations31.2993.056.01.2278.0 Details
3 Bandar maqam, Hormozgan1401/04/01 -- 01:39:35.010.05.21401/04/01 -- 02:06:57.0 Clear : clear sky stations32.2993.051.01.2275.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه