شنبه 01 آبان 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/19 -- 01:22:05.07.04.21400/07/24 -- 15:15:08.0 Clear : clear sky stations32.31009.012.03.9246.0 Details
2 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/19 -- 01:22:05.07.04.21400/07/24 -- 13:15:13.0 Clear : clear sky stations32.61009.011.02.8237.0 Details
3 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/19 -- 01:22:05.07.04.21400/07/24 -- 11:10:18.0 Clear : clear sky stations31.71011.012.01.6247.0 Details
4 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/19 -- 01:22:05.07.04.21400/07/24 -- 09:10:10.0 Clear : clear sky stations29.41012.015.00.834.0 Details
5 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/19 -- 01:22:05.07.04.21400/07/24 -- 07:15:08.0 Clear : clear sky stations24.21013.021.02.952.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   14


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه