شنبه 01 آبان 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Roydar, Hormozgan1400/07/18 -- 19:41:27.018.04.61400/07/18 -- 23:45:05.0 Clear : clear sky stations26.41010.058.02.684.0 Details
2 Roydar, Hormozgan1400/07/18 -- 19:41:27.018.04.61400/07/18 -- 21:45:18.0 Clear : clear sky stations27.61010.048.02.598.0 Details
3 Roydar, Hormozgan1400/07/18 -- 19:41:27.018.04.61400/07/18 -- 19:55:04.0 Clear : clear sky stations29.31009.033.02.3121.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه