شنبه 01 آبان 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 09:35:31.014.04.61400/07/17 -- 23:35:15.0 Clear : clear sky stations18.71015.022.02.548.0 Details
2 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 09:35:31.014.04.61400/07/17 -- 21:35:17.0 Clear : clear sky stations19.31015.018.01.754.0 Details
3 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 09:35:31.014.04.61400/07/17 -- 19:45:10.0 Clear : clear sky stations19.41014.018.00.2102.0 Details
4 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 09:35:31.014.04.61400/07/17 -- 17:50:05.0 Clear : clear sky stations23.01013.015.01.7221.0 Details
5 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 09:35:31.014.04.61400/07/17 -- 15:50:19.0 Clear : clear sky stations28.01012.010.03.9227.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه