یک شنبه 22 فروردین 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Panjwin, Iraq1400/01/17 -- 19:42:23.010.05.31400/01/17 -- 21:50:43.0 Clear : clear sky stations12.01023.076.02.0320.0 Details
2 Panjwin, Iraq1400/01/17 -- 19:42:23.010.05.31400/01/17 -- 19:55:24.0 Clear : clear sky stations17.01022.063.02.0310.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه