یک شنبه 22 فروردین 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kelardasht, Mazandaran1400/01/13 -- 21:03:33.08.02.61400/01/16 -- 14:46:23.0 Clouds : few clouds stations17.41014.067.02.060.0 Details
2 Kelardasht, Mazandaran1400/01/13 -- 21:03:33.08.02.61400/01/16 -- 12:45:33.0 Clouds : few clouds stations17.41014.063.02.0360.0 Details
3 Kelardasht, Mazandaran1400/01/13 -- 21:03:33.08.02.61400/01/16 -- 10:45:24.0 Clouds : few clouds stations16.51015.059.02.060.0 Details
4 Kelardasht, Mazandaran1400/01/13 -- 21:03:33.08.02.61400/01/16 -- 08:45:24.0 Clear : clear sky stations13.81015.071.02.2224.0 Details
5 Kelardasht, Mazandaran1400/01/13 -- 21:03:33.08.02.61400/01/16 -- 06:45:25.0 Clouds : few clouds stations9.51015.076.01.0180.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه