سه شنبه 06 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ucar, Azerbaijan1399/07/14 -- 10:26:26.014.04.01399/07/16 -- 19:40:09.0 Clouds : broken clouds stations16.51027.062.02.1240.0 Details
2 Ucar, Azerbaijan1399/07/14 -- 10:26:26.014.04.01399/07/16 -- 17:40:12.0 Clouds : scattered clouds stations20.01026.039.02.6250.0 Details
3 Ucar, Azerbaijan1399/07/14 -- 10:26:26.014.04.01399/07/16 -- 15:40:11.0 Clouds : scattered clouds stations21.01026.037.02.1150.0 Details
4 Ucar, Azerbaijan1399/07/14 -- 10:26:26.014.04.01399/07/16 -- 13:40:06.0 Clouds : few clouds stations20.51027.042.02.6220.0 Details
5 Ucar, Azerbaijan1399/07/14 -- 10:26:26.014.04.01399/07/16 -- 11:40:06.0 Clear : clear sky stations18.01028.045.01.00.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه