یک شنبه 04 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Vanak, isfahan1399/07/08 -- 07:38:00.010.04.71399/07/08 -- 23:30:25.0 Clear : clear sky stations6.61015.067.01.655.0 Details
2 Vanak, isfahan1399/07/08 -- 07:38:00.010.04.71399/07/08 -- 21:30:24.0 Clouds : scattered clouds stations8.11014.063.01.753.0 Details
3 Vanak, isfahan1399/07/08 -- 07:38:00.010.04.71399/07/08 -- 19:30:04.0 Clouds : broken clouds stations10.31013.054.01.735.0 Details
4 Vanak, isfahan1399/07/08 -- 07:38:00.010.04.71399/07/08 -- 17:30:20.0 Clouds : scattered clouds stations16.31011.036.03.216.0 Details
5 Vanak, isfahan1399/07/08 -- 07:38:00.010.04.71399/07/08 -- 15:30:06.0 Clouds : scattered clouds stations20.31010.025.03.54.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه